tania windykacja

Czy windykacja może być tania? Poznaj możliwości aplikacji Flobo

Jest mnóstwo przeróżnych przyczyn, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zrealizowaną usługę. Problem z nieopłaconymi fakturami dotyczy nie tylko właścicieli firm, którzy świadczą usługi B2B, ale również firmy z profilem działalności kierowanym do osób prywatnych.

Systematyczne monitowanie nieterminowego kontrahenta – o windykacji polubownej

Wierzyciel starć się dojść niespłaconych należności poprzez proces windykacji. Chociaż termin ten prawie każdemu niedobrze się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to procedurę w ramach której wszczyna się w stosunku do dłużnika rozmaite czynności dopuszczone w aktualnych przepisach prawa. Działania te zmierzają do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, to znaczy regularne monitowanie nieterminowego kontrahenta i ponawianie prośby o przelanie opłaty. Kiedy ta strategia dochodzenia należności pozostanie bez odzewu, kolejną opcją jest windykacja sądowa. Jeśli firma współpracuje z kilkudziesięcioma czy nawet z kilkuset klientami i miesiąc w miesiąc wysyła porównywalną ilość faktur i paragonów, niebezpieczeństwo, iż jakiś procent opłat nie będzie uiszczony w określonym terminie na ogół rośnie. W uporządkowaniu całej procedury księgowania wpłat pomoże polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która posiada także moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – skonfiguruj swoje harmonogramy działań

Aplikacja Flobo nie tylko monitoruje, czy na konto wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w przypadku stwierdzenia jej braku w określonym czasie, inicjuje ona proces upominania o konieczności zapłacenia za fakturę. Przedsiębiorca korzystający z tej aplikacji może skonfigurować indywidualne scenariusze działań wszczynanych wobec nieterminowych kontrahentów, wyznaczając m.in. przerwy między wiadomościami z upomnieniem. Notyfikacja o przybliżającym się terminie płatności za fakturę wysyłana jest z aplikacji również przed jego wygaśnięciem do tych klientów, którzy w ciągu poprzedniego kwartału dwukrotnie wykonali przelew z opóźnieniem bądź którzy nie dokonali przelewu w terminie w ostatnim okresie rozliczeniowym. Jeśli notyfikacje nie przyniosą skutków, kolejnymi krokami automatycznej windykacji podejmowanymi przez Flobo jest wygenerowanie noty księgowej w wysokości 40 €, a później zgłoszenie informacji o zadłużeniu do BIG. Wreszcie, pod warunkiem, że wymienione powyżej działania zadziałają, aplikacja przekaże informacje o zadłużeniu do e-sądu.

Użycie aplikacji do automatycznej księgowości oraz windykacji oszczędza liczne godziny przeznaczane na kontrolowanie przychodzących należności, a po pewnym okresie skutkuje także wyraźną poprawą terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]