Oferujesz usługi B2B? Dowiedz się, kiedy możesz wystawić notę księgową na 40 euro

Sprawdź, jak wystawić notę księgową na 40 euro na https://flobo.io/opoznienia-w-platnosciach/nota-ksiegowa-na-40-euro/.

Każda osoba prowadząca przedsiębiorstwo wcześniej lub później natrafia na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za przesłane im faktury w wyznaczonym terminie. Niecałe dziesięć lat temu był to znaczny problem dla biznesmenów. Na szczęście począwszy od 2013 roku w razie wyniknięcia zwłoki we wniesieniu należności polskie ustawodawstwo umożliwia wystawianie spóźnionym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku także na 100 oraz 70 euro.

Noty księgowe na 40 euro – wystawiać niezwłocznie, a może wykorzystać jako jeden z kroków działań upominawczych?

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, że wierzyciel jest uprawniony do domagania się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej rekompensaty zależy od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należności nie są wyższe niż 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, lecz nie przekraczającej 50 tys. zł, przedsiębiorca od 2020 roku może natomiast wystawić notę na kwotę 70 euro, zaś gdy wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 tys. zł – notę na kwotę 100 euro. Wypada podkreślić, iż notę księgową można wysłać dłużnikowi natychmiast po wystąpieniu opóźnienia z płatnością, co więcej bez potrzeby uprzedniego przypomnienia o upływie terminu. Powinno się jednakże zastanowić się czy wysłanie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 (czy też więcej) euro nie zepsuje pielęgnowanych często przez lata dobrych relacji biznesowych. Wszak przyczyną zwłoki we wniesienia opłaty mogą być chwilowe kłopoty finansowe albo zwyczajne przeoczenie dłużnika, a nie jego rozmyślny zabieg. Dlatego też, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych etapów działań windykacyjnych.

Darmowy generator not księgowych – gdzie znaleźć?

W momencie, kiedy wierzyciel po raz pierwszy podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak prawidłowo należy określić jej wysokość w złotówkach, skoro obowiązujące normy prawne mówią o nocie w walucie euro. Informacje o tym wyszczególniono we wspomnianym powyżej dokumencie – kwotę rekompensaty w polskim złotym ustala się na podstawie średniego kursu euro deklarowanego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin płatności za świadczenie pieniężne.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wypróbowania generatora not księgowych, dostępnego za darmo przez Flobo – autorskie narzędzie do obsługi należności w firmach, które posiada też innowacyjny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]