Rozliczenie VAT metodą kasową – na czym to polega i kto może skorzystać?

Zajrzyj na flobo.io, aby znaleźć informacje o metodzie kasowej.

Właściciele firm na ogół rozliczają się z fiskusem metodą memoriałową, według której obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług powstaje z chwilą wystawienia faktury. W takim wypadku urząd skarbowy nie patrzy na to czy opłata od kontrahenta pojawiła się na koncie płatnika VAT. W metodzie kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług wynika nie prędzej niż po wpływie od kontrahenta opłaty.

Kto może korzystać z metody kasowej?

Nieterminowość w opłatach nie jest rzadkością. Przedsiębiorcy co rusz znajdują się w położeniu, gdy muszą kilka razy przypominać kontrahentowi o zapłacie za sprzedane towary bądź zrealizowane usługi. Gdy takie przypadki zdarzają się regularnie, nawet bardzo dobrze prosperująca firma może stracić płynność finansową, nie opłacić wszystkich podatków na czas i w rezultacie dostać od fiskusa bardzo bolesną grzywnę. Szczęśliwie mali przedsiębiorcy, innymi słowy firmy których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczył wraz z podatkiem 2 mln euro, są uprawnieni do korzystania z metody kasowej odraczając tym samym termin rozliczenia podatku do czasu otrzymania należności od kontrahenta. Mając na względzie sprecyzowany przez przepisy limit z metody kasowej może skorzystać większość polskich właścicieli firm, niemniej jednak powinni oni pamiętać, że korzystanie z tej formy rozliczenia działa też w drugą stronę. Tym samym jeżeli sami mają problemy z dochowaniem terminów opłat, nie będą mogli odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie zapłacą stosownej należności. O chęci przejścia na metodę kasową należy powiadomić urząd skarbowy poprzez dostarczenie druku VAT-R. Niezbędne jest też przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz obowiązkowe opisanie wszystkich wystawianych faktur adnotacją “metoda kasowa”.

Dlaczego biura rachunkowe nie polecają biznesom metody kasowej?

Metoda kasowa rozliczenia podatku Od towarów i usług jest nierzadko odradzana niewielkim biznesom przez obsługujące je biura rachunkowe. Najczęściej powodem tego jest po prostu problem z codziennym pilnowaniem otrzymywanych płatności związanych z działalnością. Metoda kasowa zmusza przecież do dokładnego ich śledzenia, by nie przekroczyć terminu uiszczenia podatku. W przypadku działalności wystawiających każdego miesiąca nie więcej niż kilkanaście faktur nie powinno być z tym problemu. Jednak już przy stu i więcej fakturach nadzorowanie należności przychodzących na rachunek firmowy może pochłaniać nawet 2-3 godziny dziennie. Dla takich podmiotów rekomendowanym rozwiązaniem, które zapewnia lepsze gospodarowanie czasem oraz minimalizację ryzyka pomyłek przy księgowaniu, jest korzystanie z oprogramowania służącego do automatycznego monitoringu należności, jakim jest m.in. robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]