Czy badań psychologicznych kierowców należy się obawiać?

Jeśli chcesz zamówić badania kierowców Bielsko, wejdź na http://www.testybielsko.pl.

Badania psychologiczne mają naprawdę szerokie zastosowanie. To nie tylko sposób bliższego poznania siebie, ale również określenia predyspozycji psychologicznych jednostki, które wymagane są do wykonywania konkretnych zawodów. Spośród tych badań osobną grupę stanowią badania psychologiczne kierowców.

Na czym polegają badania psychologiczne kierowców?

Ci, którzy mają obowiązek poddać się badaniom psychotechnicznym, bardzo często mocno się ich obawiają. Tymczasem okazuje się, że naprawdę strach ma wielkie oczy. Komplet badań składa się z wywiadu psychologicznego, testów inteligencji, testów osobowościowych i testów aparaturowych, które pozwalają określić chociażby szybkość reakcji. Testy inteligencji mają za cel ocenić zdolności umysłowe jednostki poddawanej badaniu. Testy osobowościowe oceniają cechy osobowości. Ujmują m.in: ekstra- oraz introwersję, neurotyzm i psychotyzm. W przypadku testów aparaturowych psycholog wykorzystuje aparat krzyżowy, stereometr, wirometr, miernik czasu reakcji oraz ciemnię. Testy nie nakładają konieczności żadnego wcześniejszego przygotowania. Kierowcy, którzy noszą okulary, powinni jedynie pamiętać, by zabrać je na badanie.

Badania psychologiczne kierowców – kto ma obowiązek się im poddać?

Badania kierowców są obowiązkowe między innymi kandydatów na kierowców zawodowych kategorii C1+E, C1, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E. Przejść muszą je też osoby, które zamierzają wykonywać zawód instruktora oraz egzaminatora nauki jazdy. Są obowiązkowe dla kandydatów na operatorów wózków widłowych i kierowców taksówek. Należy dodać, że przejść je muszą też ci kierowcy, którzy stracili prawo jazdy jako konsekwencję prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Ważność tego typu badań jest różna i zależna od kategorii osób, które się im poddają. I tak chociażby w przypadku kierowców zamierzających odzyskać prawo jazdy po utracie dokumentu za prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu badania te są bezterminowe. Trzeba wykonać je jedynie raz.

Dane adresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]