Próbujesz obliczyć koszt tłumaczenia? Sprawdź, co na niego wpływa

Pokaźna porcja wiedzy o cenniku tłumaczeń z języka ukraińskiego. Przeczytaj koniecznie!

Za sprawą otwarcia się Polski na rynki z większości krajów świata zwielokrotniło się zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Dzień w dzień polskie biura tłumaczeń realizują tysiące poświadczonych i zwykłych translacji na bardziej lub mniej powszechne języki, zarówno na zlecenie statystycznych obywateli, jak i rozmaitych firm.

Pomimo, że w internecie łatwo znaleźć bezpłatne platformy oferujące translację, wciąż nie wyprą one z rynku zawodowych tłumaczy, gdyż skorzystanie z ich pomocy jest nieraz koniecznością, przykładowo jeśli potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich przypadkach staramy się orientacyjnie oszacować cenę przekładu. Od czego więc zależna jest cena tłumaczeń?

Termin realizacji, język, rodzaj przekładu – to wpływa na finalną cenę usługi

Na to ile ostatecznie będzie kosztował cię przekład dokumentu wpływ mają przytoczone poniżej elementy:
1. Kierunek translacji. Tłumaczenie na język polski jest co do zasady o wiele tańsze niż przekład w kierunku odwrotnym.
2. Język, z którego lub na który planujemy przetłumaczyć tekst. Przekład z popularnych języków romańskich (francuski, hiszpański) albo germańskich (szwedzki, angielski) będzie zasadniczo tańszy aniżeli tłumaczenie z mniej modnych wśród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (japońskiego, chińskiego) lub słowiańskich (między innymi ukraińskiego, słoweńskiego, rosyjskiego).
3. Stopień skomplikowania tłumaczenia lub zagadnienia, które opisuje tekst. Translacja umów handlowych, podręczników medycznych albo prac akademickich kosztuje więcej, bowiem tłumacz powinien dysponować nie tylko znajomością słownictwa reprezentatywnego dla danej specjalizacji, lecz także odpowiednią wiedzę, żeby poprawnie rozumieć tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia przy translacji niewybaczalnych pomyłek.
4. Termin zrealizowania tłumaczenia. Jak przy większości usług, gdy zamawiamy coś “od ręki” musimy szykować portfel na wyższy koszt.

Przekład zwykły a przysięgły

Należy zaakcentować, iż przekład wszelkiego rodzaju dokumentów jak przykładowo akt urodzenia czy świadectwa szkolne (zaświadczenie ukończenia kursu, dyplom ukończenia studiów), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie określa się przysięgłym, gdyż tłumacz obligatoryjnie poświadcza go pieczątką z własnym nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, w którym nadaje mu niepowtarzalny numer identyfikacyjny, a także zaznacza czy tłumaczenie wykonane było z kopii, oryginału lub odpisu. Tłumacze przysięgli zwykle mają sztywny cennik za przekład najpopularniejszych świadectw oraz dokumentów, z kolei w razie potrzeby zlecenia tłumaczenia poświadczonego innych dokumentów, cenę usługi oblicza się co do zasady od długości tekstu końcowego (nie tego, z którego tłumaczymy). W przekładzie poświadczonym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie zwykłym – 1800 znaków.

Dane adresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]