Sposób na bezpieczeństwo, czyli ochrona osób i mienia

Poznaj więcej szczegółów o ochronie Kraków.

Sposobów zabezpieczania osób oraz mienia jest wiele. Zalicza się do nich wybranie usług agencji ochrony osób i mienia. Z usług takiej agencji najczęściej decydują się korzystać właściciele przedsiębiorstw oraz urzędy. Coraz więcej jest także osób prywatnych, które z pomocą profesjonalistów chcą chronić swój dobytek.

Ochrona osób i mienia: dlaczego warto zdecydować się na usługi agencji?

Do najczęstszych zdarzeń o charakterze losowym, które mogą się przytrafić właścicielowi firmy podczas, kiedy go nie ma, jest włamanie. Do zdarzenia tego może dojść nie tylko w firmie, ale również w urzędzie. Oczywiście pracę potencjalnym włamywaczom można poważnie utrudnić, kupując antywłamaniowe drzwi oraz okna. Można także zakupić instalację alarmową. Wszystkie te zabezpieczenia bez wątpienia utrudnią przestępcom wejście do obiektu. Bezpieczeństwo urzędów i firm, ale również pracującym w nich pracownikom oraz klientom, można zagwarantować, korzystając z usług świadczonych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji możemy powierzyć przeróżne obowiązki. Mogą oni objąć chroniony obiekt stałym monitoringiem, mogą również patrolować teren czy prowadzić ewidencję niepokojących zdarzeń, które zauważono w budynku.

Ochrona osób i mienia – pozytywne strony dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, w którego firmie zatrudnionych jest więcej niż 25 pracowników musi każdego miesiąca odprowadzać obowiązkowe składki na PFRON. Agencja ochrony, która zatrudnia osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, może natomiast uzyskać status Zakładu Pracy Chronionej. Firmy, które zdecydują się na nadzór znajdujących się w ich posiadaniu obiektów przez tego rodzaju agencję, mają prawo do skorzystania z ulg w płaceniu składek na PFRON. Zniżka ta może wynieść nawet 65 procent. Oznacza to, że w skali roku na obniżeniu składek wpłacanych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można zaoszczędzić całkiem wysokie kwoty.

Dane adresowe:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]