Tłumaczenia pisemne i ustne z języka rosyjskiego – oferta tłumacza przysięgłego

Tłumacz przysięgły rosyjski Kraków. Uzyskaj więcej wiadomości.

Ubiegłe lata to czas przypływu do Polski studentów i pracowników ze Wschodu. Przeważają między nimi Ukraińcy oraz Rosjanie. To powoduje, że pojawiło się zapotrzebowanie na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którym posługuje się również ogromna część obywateli Ukrainy. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te w głównej mierze są niezbędne do rozpoczęcia studiów czy też pracy w naszym kraju.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – kiedy są potrzebne?

Jedynie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do przekładu różnego typu oficjalnych dokumentów wydanych przez organy państwowe z Kazachstanu, Rosji, Ukrainy bądź Białorusi. Należą do nich między innymi akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, prawa jazdy oraz dowody osobiste, certyfikaty potwierdzające zdobycie rozmaitych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, jak również świadectwa ukończenia szkół i maturalne. Poza tym powinno się mu powierzyć tłumaczenia rejestracji pojazdów, dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Kto może być tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Ważność tłumaczonych dokumentów sprawia, iż na tłumaczu przysięgłym spoczywa wysoka odpowiedzialność. Dlatego aby wykonywać ten zawód, trzeba otrzymać odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien być absolwentem studiów lingwistycznych, a następnie zdać państwowy egzamin, który potwierdzi jego umiejętności. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest dodatkowo pełna zdolność prawna i posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej.

Dane adresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]